කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක වගාවක් සදහා පිවිසුම

එළවලු හා පළතුරු වවන්න ගොවිපොලක් හෝ විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යම නැහැ. පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක සරු අස්වැන්නක් සහිතව වගා කල හැකි ක්‍රම එමට තියෙනවා. නිරන්තරයෙන් ඒ සම්බන්ධ පර්යේෂණ ද කෙරෙනවා. ඔබටත් පුළුවනි ඔබට අවශ්‍ය එළවලු ටික ගෙදරම වගා කරගන්න. බිම් අඟලක් නැතිව වුව ද , ඊට ද යෙදිය හැකි ක්‍රම තියෙනවා. පෝච්චියක හෝ බහාලුම් බඳුනක බෝග වගා කරන්න ඔබට පුළුවන් කම තියෙනවා.

බොහෝවිට අප උනන්දු වෙන්නෙ, අපට තියෙන සුළු ඉඩ ප්‍රමාණ‍යේ මල් පැලයන් හෝ විසිතුරු ශාඛයක් හදාගන්න. මල් පැල ඕන නැහැ කියනවා නෙවෙයි. එළවලු බෝගයක් හදාගන්න උනන්දු වන පිරිස අඩුයි. මල් පැලයක් හදන්න උනන්දු වෙනවා වගේම බෝගයක් හදාගන්නත් උනන්දු වෙතොත් හිත වගේම බඩත් පිරෙයි. විශ්වාසයෙන් යුතුව පරිභෝජනයට ගත හැකියි. ආර්ථික වාසියකුත් තියෙනවා. ඒ විතරද බෝග වගාවෙනුත් මල් පැල වලින් සේම අපූර්ව සුන්දරත්වයක්, ලස්සණක් ලැබෙනවා. පෝච්චියක වගා කල චෙරි තක්කාලි ගහක් ඵල දැරුවම හරිම ලස්සණයි. වර්ණවත්. මල් පැල වල මල් ිපුනම ඔබේ සතුට ඉහ වහා යනවා වගේම හදාගත්ත බෝගයක් ඵල දරණ කොටත් අපූර්ව සුන්දරත්වයක් ඔබට දැනේවි.

tomatosincontainer hblettuce Bellpepper  0235453

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: